Jak przygotować się do testu prędkości?

  1. Komputer, którym będziesz wykonywać test podłącz kablem do routera
  2. Wyłącz wszystkie urządzenia korzystające z połączenia WiFi (poza testowanym)
  3. Wskazane jest chwilowe wyłączenie programu antywirusowego/zapory na czas testu