Szanowni Państwo,

w związku z wymaganiami ustawowymi przekazujemy niezbędne informacje dotyczące Państwa Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która w najbliższym czasie automatycznie przejdzie na czas nieokreślony.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu przedłużenie Umowy ponownie na czas określony i skorzystanie z propozycji, przygotowanych dla stałych Klientów. W tym celu prosimy o kontakt z naszym BOK pod nr tel. 71 606 6000 lub o e-mail na adres: info@edial.pl.

Informacja wynika z obowiązku, jaki nakłada na nas prawo telekomunikacyjne, dotyczącego poinformowania o automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez nas pakietach taryfowych.

Jeśli na co najmniej trzydzieści dni przed upływem czasu określonego, na jaki umowa została zawarta, nie złożą Państwo oświadczenia o braku woli jej przedłużenia, umowa automatycznie przejdzie na czas nieokreślony. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub braku woli jej przedłużenia na czas nieokreślony można przesłać do nas pismem lub e-mailem na adres info@edial.pl dołączając skan/zdjęcie pisma.

Dziękujemy za okazane nam dotychczas zaufanie.

Z poważaniem
Zespół eDial Internet